ធម្មសារ – ប

បង្គោលចិត្ត ៥យ៉ាង

១. បុគ្គលសង្ស័យ ងឿងឆ្ងល់ មិនចុះចិត្តស៊ប់ មិនជ្រះថ្លា ក្នុងព្រះសាស្ដា។

២. បុគ្គលសង្ស័យ ងឿងឆ្ងល់ មិនចុះចិត្តស៊ប់ មិនជ្រះថ្លា ក្នុងព្រះធម៌។

៣. បុគ្គលសង្ស័យ ងឿងឆ្ងល់ មិនចុះ​ចិត្ដស៊ប់ មិនជ្រះថ្លា ក្នុងព្រះសង្ឃ។

៤. បុគ្គលសង្ស័យ ងឿងឆ្ងល់ មិនចុះចិត្តស៊ប់ មិនជ្រះថ្លា ក្នុងសិក្ខា។

៥. បុគ្គលក្រោធ អាក់អន់ចិត្ដ មាន​ចិត្ដចងគំនុំ មានចិត្ត​រឹងត្អឹង ចំពោះសព្រហ្មចារីបុគ្គល​ទាំងឡាយ។ (បិ.៨២,ឃ.២១៥)


បញ្ចគោរស

ទឹកដោះស្រស់ ១ ទឹកដោះជូរ ១ ខ្លាញ់ ១ ទឹកដោះខាប់ ១ ទឹកដោះ​ថ្លា ១។ (បិ.៧,ឃ.១៣៣)


ប្រយោជន៍នៃការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទ ១០យ៉ាង

ព្រះមានព្រះភាគ​ទ្រង់បញ្ញត្ដ​សិក្ខាបទ ព្រោះ​​អាស្រ័យ​​​អំណាច​​ប្រយោជន៍ ១០យ៉ាង គឺ​

  1. ដើម្បី​សេចក្ដី​ល្អដល់សង្ឃ
  2. ដើម្បីនៅ​សប្បាយ​ដល់​សង្ឃ
  3. ដើម្បីសង្កត់សង្កិន​នូវបុគ្គល​ទំាងឡាយ​ដែល​​មិន​អៀន​ខ្មាស
  4. ដើម្បីនៅជា​សុខ​ស្រួលដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ ដែល​មាន​សីល​ជាទី​ស្រឡាញ់
  5. ដើម្បី​រារាំង​អាសវធម៌ទាំងឡាយ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន
  6. ដើម្បីកំចាត់បង់នូវអាសវធម៌ទាំងឡាយក្នុងបរលោក
  7. ដើម្បីញុំាងបុគ្គល​ទាំងឡាយ ដែលមិនទាន់​ជ្រះថ្លា ឱ្យ​ជ្រះថ្លា​ឡើង
  8. ដើម្បីញ៉ាំងបុគ្គលទាំងឡាយ ដែលជ្រះថ្លា​ហើយ ឱ្យ​រឹងរឹត​តែជ្រះថ្លា​ឡើង
  9. ដើម្បីតាំងនៅមាំនៃព្រះសទ្ធម្ម
  10. ដើម្បីអនុគ្រោះ​ដល់​វិន័យ។ (បិ.១៣, ឃ.២)


សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil